Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu genetyki ogólnej.

Celem przedmiotu jest omówienie zasad modelowania sylwetki: relaksacja mięśni, walka z cellulitem, zwiększenie siły mięśniowej. Wskazanie metod kształtowania siły i wytrzymałości. Ogólna charakterystyka energetyczna wysiłków intensywnych i umiarkowanych. Obciążenia treningowe. Intensywność. Objętość. Częstość treningu. 

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do udzielenia pierwszej pomocy. Przygotowanie studentów do reagowania oraz skutecznego działania w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentowi podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu podstawowych szlaków przemiany materii w organizmie człowieka w warunkach prawidłowych oraz patologicznych. Celem nauczania jest stworzenie podstaw teoretycznych do nabywania w toku dalszej nauki umiejętności niezbędnych w przyszłym życiu zawodowym, tak by mógł być świadomym partnerem i doradcą w zakresie planowania racjonalnego żywienia człowieka, oceny stanu odżywienia, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym oraz mógł aktywnie uczestniczyć w profilaktyce i propagowaniu zachowań prozdrowotnych.

 

Celem przedmiotu jest poznanie i ocena stanu odżywienia, podczas zajęć dowiesz się czym jest ocena stanu odżywienia i żywienie w stanie zdrowia, programowanie metaboliczne, ocena stanu odżywienia, ocena diety, podstawowe zapotrzebowanie energetyczne, karmienie piersią, produkty zastępujące mleko kobiece, wprowadzenie pokarmów uzupełniających, żywienie dzieci starszych, żywienie ciężarnych i kobiet karmiących piersią a zdrowie dzieci


Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową i funkcją układu odpornościowego, mechanizmami odpowiedzi immunologicznej i zastosowaniem odkryć immunologii w diagnostyce i terapii.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą składników pokarmowych w organizmie, ich wykorzystaniem z pożywienia, rolą żywienia w zachowaniu zdrowia, w tym w profilaktyce chorób dietozależnych, normami i zaleceniami żywieniowymi wartością odżywczą produktów i potraw oraz nabycie umiejętności wdrażania zasad racjonalnego żywienia do praktyki.


        Celem przedmiotu jest poznanie epidemiologii, przyczyn, objawów i podstawowego leczenia jednostek chorobowych i ich wpływ na stan odżywienia.