Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pracą na programach dietetycznych, wspomagających układanie jadłospisów dla różnych grup pacjentów. 

Podczas zajęć będą omawiane różne przypadki osób, w różnym wieku, z różnymi chorobami, a także osób aktywnych fizycznie. 

Przed przystąpieniem do układania jadłospisu będą omawiane zasady komponowania tego typu diety, co powinna zawierać, a co jest przeciwwskazane. Diety mogą także uwzględniać suplementy wspomagające ich działanie.


Celem przedmiotu jest ułatwienie studentom dokonania wyboru tematu pracy licencjackiej wyboru promotora oraz pomoc w sprecyzowaniu problematyki badawczej w swojej pracy .Ważne są tu  wskazówki dotyczące przygotowania autoreferatu i przebiegu egzaminu dyplomowego.

Celem przedmiotu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi, dotyczącymi surowców, prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle spożywczym oraz metodami utrwalania i przetwarzania żywności. 

Cele przedmiotu

C 1 - Zapoznanie studentów z problematyką zagadnień związanych z towaroznawstwem produktów żywnościowych, zafałszowań żywności i sposobów ich identyfikowania.   

C 2 - Nabycie umiejętności charakterystyki czynników determinujących jakość żywności oraz przedstawienie zasad towaroznawczej oceny jakości na przykładzie wybranej grupy produktów. 

C 3 - Omówienie oceny towaroznawczej poszczególnych grup produktów spożywczych i ich znaczenie dla konsumenta.  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zasadami pracy z pacjentem w chorobach przewlekłych oraz przybliżenie klinicznego zarysu omawianych chorób.


Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów, w zakresie niezbędnym przyszłym dietetykom, z podstawami farmakologii, mechanizmami działania leków oraz ich interakcjami nie tylko na poziomie podstawowej farmakokinetyki, ale również farmakodynamiki, ich konsekwencjami dla organizmu człowieka oraz interakcjami leków ze składnikami występującymi w suplementach diety jak również tymi, które znajdują się w żywności.