Celem przedmiotu jest komponowanie jadłospisów dla różnych grup pacjentów oraz w różnym wieku, zarówno zdrowych, jak i w różnych stanach chorobowych. Także dla osób o zróżnicowanym stopniu aktywności fizycznej.Praca przy użyciu programu komputerowego do układania indywidualnych programów dietetycznych Aliant, a także innych dostępnych kalkulatorów i aplikacji do układania jadłospisów.

Celem przedmiotu jest: 

przekazanie studentom wiedzy na temat odżywiania i zapotrzebowania na składniki pokarmowe kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu i w czasie karmienia piersią. Ponadto, przekazanie wiedzy o wpływie odżywiania kobiet w ciąży na zdrowie dziecka i nabycie umiejętności prowadzenia żywienia i dietoterapii.

Celem przedmiotu jest:

zapoznanie studentów problematyką prawa medycznego, a w szczególności z organizacją systemu ochrony zdrowia w Polsce i regułami finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Studenci zostaną zapoznani z zasadami wykonywania działalności leczniczej w Polsce, z zasadami wykonywania zawodów medycznych oraz z zasadami funkcjonowania samorządów zawodów medycznych. Przedmiotem wykładu jest również problematyka praw pacjenta, która obejmuje przedstawienie praw pacjenta w poszczególnych obszarach systemu ochrony zdrowia oraz sposoby ochrony tychże praw.

Celem przedmiotu jest zaprojektowanie skutecznej edukacji żywieniowej.

Zagadnienia dotyczące realizacji edukacji żywieniowej w różnych grupach: wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie z organizacją i zasadami żywienia zbiorowego w szpitalach. Poszerzenie wiedzy dotyczącej oceny i planowania żywienia zbiorowego w zależności od jednostki chorobowej, stanu zdrowia, wieku pacjenta. Przygotowanie praktyczne z zakresu żywienia w zakładach żywienia zbiorowego. Wpajanie zasad pracy i roli dietetyka w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego.

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy z zakresu żywienia człowieka, zdobycie nowych umiejętności w zakresie oceny stanu odżywienia i metod podejmowanych w zakresie propagowania racjonalnego żywienia człowieka w różnych okresach życia człowieka z uwzględnieniem rożnych aktywności fizycznych jak również osiągniecie kompetencji w zakresie kształtowania  prawidłowych nawyków żywieniowych u przedstawicieli różnych grup społecznych.Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką jakości żywności i metod stosowanych w jej ocenie.

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy na temat podstawowych zaburzeń psychicznych, w szczególności zaburzeń odżywiania, rozumienie psychologicznych uwarunkowań związanych z odżywianiem się


Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom podstawowych wiadomości na temat immunopatologii, immunodiagnostyki i immunoterapii schorzeń o podłożu immunologicznym. W ramach przedmiotu zostaną omówione procesy chorobowe o podłożu immunologicznym toczące się w określonych narządach, a zwłaszcza w związane z przewodem pokarmowym. W prezentacjach będą wykorzystane ilustracyjne przypadki kliniczne, co przybliży studentom przydatność badań immunologicznych w diagnostyce i leczeniu wielu chorób.