Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów kierunku dietetyka z podstawową wiedzą prawną w zakresie dystrybuowania opieki zdrowotnej. Główną wagę na wykładach zwraca się na zagadnienia regulacji prawnej przepływów finansowych w realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce i Unii Europejskiej.

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy z zakresu żywienia człowieka, zdobycie nowych umiejętności w zakresie oceny stanu odżywienia i metod podejmowanych w zakresie propagowania racjonalnego żywienia człowieka w różnych okresach życia człowieka z uwzględnieniem rożnych aktywności fizycznych jak również osiągniecie kompetencji w zakresie kształtowania  prawidłowych nawyków żywieniowych u przedstawicieli różnych grup społecznych.Celem przedmiotu jest komponowanie jadłospisów dla różnych grup pacjentów oraz w różnym wieku, zarówno zdrowych, jak i w różnych stanach chorobowych. Praca przy użyciu programu komputerowego do układania indywidualnych programów dietetycznych Aliant.Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów, w zakresie niezbędnym przyszłym dietetykom, z podstawami farmakologii, mechanizmami działania leków oraz ich interakcjami nie tylko na poziomie podstawowej farmakokinetyki, ale również farmakodynamiki, ich konsekwencjami dla organizmu człowieka oraz interakcjami leków ze składnikami występującymi w suplementach diety jak również tymi, które znajdują się w żywności. 

Celem przedmiotu jest poznanie pracy z różnymi pacjentami, w zależności od wieku, potrzeb i schematu postępowania żywieniowego.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wiedzą na temat edukacji żywieniowej, jej miejsca w edukacji zdrowotnej oraz roli dietetyka w ochronie zdrowia.