Celem przedmiotu jest:

Poznanie struktury i własności podstawowych związków biochemicznych: aminokwasów, peptydów, białek, nukleotydów, kwasów nukleinowych, lipidów złożonych błony komórkowej, lipidów złożonych transportowanych z osoczem, cukrów prostych i złożonych.

Poznanie przebiegu i roli podstawowych przemian anabolicznych: biosyntezy białka, glukoneogenezy, syntezy lipidów oraz katabolicznych: procesy lityczne, wydalanie azotu białkowego i nukleinowego, wydalanie węgla.

Poznanie przemian glukozy – beztlenowej i tlenowej – umiejętność opisania etapów, regulacji i termodynamiki tego procesu.

Poznanie roli eikozanów w przepływie krwi i jako czynniki stanu zapalnego.

Cel przedmiotu:

Historia kosmetologii opisuje rozwój kosmetyki na przestrzeni dziejów ludzkości. Kładzie nacisk na powiązanie z innymi dziedzinami nauki jak historią medycyny, religii i historią sztuki. Przedmiot wymaga wiedzy podstawowej z zakresu historii.


Celem przedmiotu jest przedstawienie mechanizmów i podstawowych procesów fizjologicznych i patofizjologicznych człowieka. W ramach przedmiotu student poznaje funkcjonowanie układów: krwionośnego, oddechowego, mięśniowego, pokarmowego, trawiennego, wydalniczego i rozrodczego w warunkach zdrowia i choroby. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi schorzeniami dermatologicznymi, które uniemożliwiają w większości wykonanie zabiegu kosmetycznego. Założeniem przedmiotu jest takie przygotowanie studenta, aby wiedział kiedy nie powinien ingerować i niezwłocznie skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Jest to niezbędna wiedza do rozpoczęcia poprawnej diagnozy skóry, kontaktu z klientem oraz bezpiecznego dla kosmetologa i klienta przeprowadzania zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, upiększającej czy korekcyjnej

Celem przedmiotu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień z ochrony własności intelektualnej, w zakresie przydatnym przede wszystkim przy pisaniu pracy dyplomowej oraz w obszarze szeroko pojętej kosmetologii.

Założeniem jest, by po ich zakończeniu student przede wszystkim:

- znał podstawowe pojęcia oraz zakres przedmiotowy prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także praw własności przemysłowej,

- znał zasady tworzenia utworów z zapożyczeniami, w tym prac dyplomowych, z poszanowaniem praw autorów utworów pierwotnych

- potrafił wskazać cechy charakterystyczne autorskich praw osobistych i majątkowych,

- potrafił korzystać z innych utworów w ramach dozwolonego użytku zarówno osobistego, jak i publicznego,

- miał świadomość konieczności przestrzegania praw intelektualnych innych osób w życiu prywatnym i zawodowym i znał prawne konsekwencje ewentualnego ich naruszenia.


Celem przedmiotu jest  zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania w kosmetykach substancji pochodzenia naturalnego , mineralnego , roślin oraz miodu i produktów pszczelich.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami mikrobiologii oraz mikrobiologii kosmetycznej. Zadania: poznanie świata mikroorganizmów, zrozumienie roli mikroorganizmów w produkcji kosmetyków, uświadomienie wagi czystości mikrobiologicznej oraz stopnia zakonserwowania produktu kosmetycznego. Przedmiot wymaga wiedzy podstawowej z zakresu biologii.

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu struktury i funkcji komórek, podstaw histologicznej budowy tkanek i narządów, zwłaszcza skóry i jej przydatków. Przedstawienie mechanizmów interakcji komórkowych zapewniających funkcje skóry.