Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do optymalnego wyboru pracy dyplomowej wyboru promotora oraz napisania pracy dyplomowej

Celem przedmiotu jest omówienie zasad modelowania sylwetki: relaksacja mięśni, walka z cellulitem, zwiększenie siły mięśniowej. Wskazanie metod kształtowania siły i wytrzymałości. Ogólna charakterystyka energetyczna wysiłków intensywnych i umiarkowanych. Obciążenia treningowe. Intensywność. Objętość. Częstość treningu. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi składnikami produktów kosmetycznych oraz zasadami tworzenia receptur kosmetycznych.

Celem przedmiotu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień z ochrony własności intelektualnej, w zakresie przydatnym przede wszystkim przy pisaniu pracy dyplomowej oraz w obszarze szeroko pojętej kosmetologii.

Założeniem jest, by po ich zakończeniu student przede wszystkim:

- znał podstawowe pojęcia oraz zakres przedmiotowy prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także praw własności przemysłowej,

- znał zasady tworzenia utworów z zapożyczeniami, w tym prac dyplomowych, z poszanowaniem praw autorów utworów pierwotnych

- potrafił wskazać cechy charakterystyczne autorskich praw osobistych i majątkowych,

- potrafił korzystać z innych utworów w ramach dozwolonego użytku zarówno osobistego, jak i publicznego,

- miał świadomość konieczności przestrzegania praw intelektualnych innych osób w życiu prywatnym i zawodowym i znał prawne konsekwencje ewentualnego ich naruszenia.Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z fizjologią skóry i jej przydatków, podstawowymi chorobami skóry oraz zabiegami medycyny estetycznej.Celem przedmiotu  z zakresu alergologii jest pogłębienie wiedzy związanej z chorobami alergicznymi obejmującej  mechanizmy ich rozwoju i przebiegu, podstawy diagnostyki oraz rokowania a także terapii i podstawy leczenia.

Celem przedmiotu z zakresu toksykologii jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu toksykologii oraz bezpieczeństwa kosmetyków.