Celem przedmiotu  jest przygotowanie Studentów do pracy w gabinecie kosmetologicznym z pełnym wykorzystaniem technik, kosmetyków i aparatury z zachowaniem zasad BHP.

Cel przedmiotu
Poznanie struktury i własności podstawowych związków biochemicznych: aminokwasów, peptydów, białek, nukleotydów, kwasów nukleinowych, lipidów złożonych błony komórkowej, lipidów złożonych transportowanych z osoczem, cukrów prostych i złożonych.
Poznanie przebiegu i roli podstawowych przemian anabolicznych: biosyntezy białka, glukoneogenezy, syntezy lipidów oraz katabolicznych: procesy lityczne, wydalanie azotu białkowego i nukleinowego, wydalanie węgla.
Poznanie przemian glukozy – beztlenowej i tlenowej – umiejętność opisania etapów, regulacji i termodynamiki tego procesu.
Poznanie roli eikozanów w przepływie krwi i jako czynniki stanu zapalnego.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze szczegółową czynnością i funkcją skóry i jej przydatków. Poznają podstawowe jednostki chorobowe skóry, skóry owłosionej i paznokci, między innymi grzybice, choroby bakteryjne, wirusowe itp. Studenci poznają również choroby układowe w przebiegu których występują zmiany skórne takie jak cukrzyca, choroby tarczycy. Poznają objawy, patogenezę oraz sposób postępowania i rozpoznawania omawianych  chorobowych zmian skóry,  skóry gładkiej oraz paznokci. W trakcie trwania przedmiotu studenci zapoznają się również z zabiegami stosowanymi w medycynie estetycznej takimi jak: peelingi chemiczne, mezoterapia, mikroermobrazja, toksyna botulinowa, kriochirurgia, elektrochirurgia itp. Dowiadują się o przyczynach i metodach leczenia min. przebarwień, rozszerzonych naczynek krwionośnych, nadpotliwości oraz starzenia się skóry.

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom możliwości wykorzystania substancji pochodzenia mineralnego i substancji pochodzenia naturalnego do wytwarzania kosmetyków lub kosmeceutyków. Szczególną uwagę zwrócona na takie substancje  jak miód i produkty pszczele rośliny lecznicze oraz kosmetyki ekologiczne i wegańskie ,  eliksiry młodości a także  substancje zapachowe.

Celem przedmiotu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień z ochrony własności intelektualnej, w zakresie przydatnym przede wszystkim przy pisaniu pracy dyplomowej oraz w obszarze szeroko pojętej kosmetologii.

Założeniem jest, by po ich zakończeniu student przede wszystkim:

- znał podstawowe pojęcia oraz zakres przedmiotowy prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także praw własności przemysłowej,

- znał zasady tworzenia utworów z zapożyczeniami, w tym prac dyplomowych, z poszanowaniem praw autorów utworów pierwotnych

- potrafił wskazać cechy charakterystyczne autorskich praw osobistych i majątkowych,

- potrafił korzystać z innych utworów w ramach dozwolonego użytku zarówno osobistego, jak i publicznego,

- miał świadomość konieczności przestrzegania praw intelektualnych innych osób w życiu prywatnym i zawodowym oraz wiedział, jakie są prawne konsekwencje ewentualnego ich naruszenia.Celem przedmiotu jest przedstawienie mechanizmów i podstawowych procesów fizjologicznych i patofizjologicznych człowieka. W ramach przedmiotu student poznaje funkcjonowanie układów: krwionośnego, oddechowego, mięśniowego, pokarmowego, trawiennego, wydalniczego i rozrodczego w warunkach zdrowia i choroby. 

Celem przedmiotu jest omówienie zasad modelowania sylwetki: relaksacja mięśni, walka z cellulitem, zwiększenie siły mięśniowej. Wskazanie metod kształtowania siły i wytrzymałości. Ogólna charakterystyka energetyczna wysiłków intensywnych i umiarkowanych. Obciążenia treningowe. Intensywność. Objętość. Częstość treningu. 

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu struktury i funkcji komórek, podstaw histologicznej budowy tkanek i narządów, zwłaszcza skóry i jej przydatków. Przedstawienie mechanizmów interakcji komórkowych zapewniających funkcje skóry.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami mikrobiologii oraz mikrobiologii kosmetycznej. Zadania: poznanie świata mikroorganizmów, zrozumienie roli mikroorganizmów w produkcji kosmetyków, uświadomienie wagi czystości mikrobiologicznej oraz stopnia zakonserwowania produktu kosmetycznego. Przedmiot wymaga wiedzy podstawowej z zakresu biologii.