Założeniem przedmiotu jest przedstawienie studentowi jednostek chorobowych, z którymi w swojej pracy może mieć kontakt oraz ich diagnostykę różnicową. Realizacja przedmiotu ma na celu przygotowanie studenta do poprawnego rozpoznania jednostek chorobowych i skierowanie do lekarza specjalisty, a jednocześnie uzmysłowienie powagi schorzeń i możliwych terapii leczniczych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z fizjologią skóry i jej przydatków, podstawowymi chorobami skóry oraz zabiegami medycyny estetycznej.
Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi składnikami produktów kosmetycznych oraz zasadami tworzenia receptur kosmetycznych.

Celem przedmiotu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień z ochrony własności intelektualnej, w zakresie przydatnym przede wszystkim przy pisaniu pracy dyplomowej oraz w obszarze szeroko pojętej kosmetologii.

Założeniem jest, by po ich zakończeniu student przede wszystkim:

- znał podstawowe pojęcia oraz zakres przedmiotowy prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także praw własności przemysłowej,

- znał zasady tworzenia utworów z zapożyczeniami, w tym prac dyplomowych, z poszanowaniem praw autorów utworów pierwotnych

- potrafił wskazać cechy charakterystyczne autorskich praw osobistych i majątkowych,

- potrafił korzystać z innych utworów w ramach dozwolonego użytku zarówno osobistego, jak i publicznego,

- miał świadomość konieczności przestrzegania praw intelektualnych innych osób w życiu prywatnym i zawodowym oraz wiedział, jakie są prawne konsekwencje ewentualnego ich naruszenia.


Celem przedmiotu z zakresu alergologii jest pogłębienie wiedzy związanej z chorobami alergicznymi obejmującej  mechanizmy ich rozwoju i przebiegu, podstawy diagnostyki oraz rokowania a także terapii i podstawy leczenia.

Celem przedmiotu z zakresu toksykologii jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu toksykologii oraz bezpieczeństwa kosmetyków.  


Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zagadnieniami dotyczącymi kosmetologii upiększającej.

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowych umiejętności praktycznych, poznanie zabiegów poprawiających wygląd skóry i jej przydatków.

W zakres tego działania wchodzą między innymi zabiegi upiększające oprawę oczu, płytkę paznokcia, zabiegi upiększające twarz oraz zabiegi poprawiające kondycję ciała.


Celem przedmiotu jest kształtowanie podstawowych umiejętności praktycznych oraz zdobycie wiedzy z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z charakterystyką pracy kosmetologa oraz nauka podstawowych zabiegów wykorzystywanych w pracy gabinetowej.