przygotowanie studentów do rozumienia zachowań człowieka w zdrowiu  i w chorobie

 kształtowanie podmiotowej relacji studentów z pacjentem, ukierunkowanej na udzielanie wsparcia psychicznego na podstawowym poziomie, stosownie do sytuacji i potrzeb pacjenta