Studenckie seminarium administratywistów

Studenckie seminarium administratywistów

by Jarosław Sozański -
Number of replies: 0

Program studenckiego seminarium administratywistów 

                   Nasza lokalna demokracja i administracja 

organizowanego w 30.rocznicę odtworzenia administracji samorządowej:

Program seminarium:

godz.11.20 – Powitanie uczestników. Otwarcie seminarium

Referaty:

            godz.11.25 -  Samorząd terytorialny w Polsce po 1989 r. (model i twórcy) a zaspakajanie potrzeb mieszkańców, Aldona Bellitzay, 3. rok

            godz.11.40 - Partycypacja społeczna a ochrona konsumentów oraz środowiska, Lubow Pniewska, 2. rok

            godz.11.55 - Ustrój Miasta Stołecznego Warszawy a lokalne społeczności obywatelskie, Anna Jakubowska-Drabik, 2. rok

godz.12.10 – Budżety partycypacyjne jako forma udziału mieszkańców w zarządzaniu miastem, Michalina Kępa 3. rok

godz.12.25 – Fundusze europejskie a zaspakajanie rosnących potrzeb mieszkańców stolicy – efekty i perspektywy,  Karolina Widenka, 3. rok

godz.12.40 – dyskusja

godz. 12.50 – podsumowanie i zamknięcie seminarium

      Nasza administracja samorządowa – historyczny background (hasłowo)       

Model starogrecki z demokracją bezpośrednią. Hierarchiczny model starorzymski a SPQR.

Walka o uczciwe rządy: 3-miesięczna kadencja (Split) vs defenestracja (zachodnioeuropejska). Republika Wenecka. Walka o fachowość: cesarstwo chińskie jak kreator służby cywilnej.

Administracja w średniowiecznych miastach lokowanych na prawie niemieckim i polskim. Komuny miejskie. Rajcowie w miastach i zakres ich władzy.

Możliwości manipulacji demokracją miejską (przykład z Msza za miasto Arras). Administracja kupiecka w Hanzie i kupieckie konsulaty. Kapitanowie - regenci w San Marino.

Odwrócona demokracja w gminach i kantonach Szwajcarii, a ich demokracja bezpośrednia.

Wielostopniowy czy dwustopniowy podział administracyjny (a rosyjska głubinka)

System anglosaski – rządy prawa, służba cywilna i nieprzekupni urzędnicy.

Zręby demokracji zachodnioeuropejskiej: model francuski, niemiecki i angielski.

Polski samorząd terytorialny w okresie międzywojennym.

Rada Europy a UE: Europejska Karta samorządu lokalnego, Europejska konwencja transgraniczna a unijny kodeks i prawo do dobrej administracji.

 30-lecie odrodzonego  samorządu terytorialnego Polski

Koncepcja prof. Jerzego Regulskiego w ustawach samorządowych z 1990 roku a reforma prof. Michała Kuleszy i nowy podział administracyjny kraju (rola powiatu i województwa).

Samorząd stolicy według 3. ustawy warszawskiej (2002) oraz Statutu i Regulaminu z 2008.

UE a administracja. Estetyka, funkcjonalność polskich po 2008 r. a fundusze unijne.

Ciągle słaby 3. sektor (pozarządowy) choć to 140 tys. NGOs o dużym prestiżu w Polsce, a rola: organizacji międzynarodowych,  struktur i prawa UE oraz Narodowego Instytutu Wolności –Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (2017).