Podziękowania

Podziękowania

by Beata Palewska -
Number of replies: 0

Dziękujemy Panu Radosławowi Maliszewskiemu z działu IT za Jego wiedzę,  umiejętności i zaangażowanie, które pozwoliły nam uruchomić platformy zdalnego nauczania Moodle i Microsoft Teams.

Władze uczelni

Dziekanat