Dla grup L31, 32, 33: Studenckie seminarium administratywistów przewidziane na 5.04.2020 r. zostało przełożone na termin późniejszy (do ponownego ustalenia).

Last modified: Monday, 30 March 2020, 9:25 PM